Dijkveer
Waarom bestaat het universum en bestaat toeval zijn twee fundamentele vragen. Deze vragen blijken sterk met elkaar verbonden. In dit artikel wordt een aantal regels onderzocht waaraan een natuurkunde zou moeten voldoen om het bestaan van een universum mogelijk te maken. Een van de noodzakelijke regels voor een der gelijke natuurkunde is dat toeval daar een geïntegreerd onderdeel van uit maakt. Deze conclusie heeft vergaande gevolgen voor de natuurkunde van een universum die geheel anders zijn dan "alles is toeval" 
 
I Inleiding 
 
De verwondering te bestaan in een wereld rondom ons is oud en universeel. Het streven om die wereld te verklaren is ook oud maar uit de veelheid van verklaringen en de kracht waarmee die bestreden worden is die blijkbaar nog niet zo makkelijk te geven. Veel van deze verklaringen zijn na een lange reeks van tussenstappen uiteindelijk van het type “het is nu eenmaal zo”. Dat een zo weinig bevredigende verklaring doet verzuchten dat het meest logische zou zijn dat er niets bestaat is begrijpelijk maar lijkt toch in schril contrast met de waarnemingen die we doen. Een tweede groep verklaringen die verondersteld wordt is dat er zoiets als natuurwetten zouden bestaan die het ontstaan van het ons bekende heelal tot een noodzaak zouden maken. De gedachte is intellectueel misschien wat aantrekkelijker maar sterke aanwijzingen in die richting zijn er eigenlijk niet. In de gedachtegang die hieronder volgt ga ik er vanuit dat het ons bekende heelal bestaat en dat het bestaat op een wijze waarbij de waarom vraag op een bepaald moment afbreekt. Daarmee wordt niet bedoeld dat het onmogelijk zijn een volgende vraag te stellen maar dat het niet nodig is deze vraag te stellen. O.a. Karl Popper betwijfelde of dat mogelijk is maar de veronderstelling dat dat zou kunnen, leidt tot een aantal eisen waaraan de wereld om ons heen en wellicht ook een groot aantal anderen zou moeten voldoen. Die eisen zouden deels getoetst kunnen worden en deels verwijzen naar de richting waarin we verder moeten zoeken. Dit artikel bevat een vijftal theorema's die omschrijven hoe het bovenstaande gerealiseerd zou kunnen worden. 
 
Er is zowel een Nederlandse als een Engelse versie. 
contact en commentaar:
dijkveer.pub@zeelandnet.nl